ceg_logo_small.jpg (11465 bytes)

Зелені шляхи в УКРАЇНІ


Поняття Зелених шляхів та їх мета

Що таке Зелені шляхи?

Версія Central European Greenways

Планована мережа
Критерії ЗШ
Методологія ЗШ
Мережа ЗШ у Центральній та Східній Європі
Історія ЗШ
Спадщина та екомузеї
Контакти

Зелені Шляхи є багатофункціональними маршрутами, що розвиваються в містах та сільській місцевості, призначені для немоторизованих користувачів і пролягають переважно вздовж лінійних зелених коридорів, річок, історичних торгових шляхів та залізниць.

ЗШ впорядковуються місцевими жителями з метою сприяння сталому розвитку та здоровому способу життя. ЗШ забезпечує фундамент для общинно-зорієнтованих ініціатив та проектів, пов'язаних з охороною природи, збереженням культурної спадщини, сталим туризмом та рухливістю. ЗШ спрямовані на задоволення потреб місцевих жителів та відвідувачів, а також для покращення місцевого господарства (Сопронська декларація, Партнерство заради Довкілля та сталого розвитку, 1.06.06)

ЗШ

Зелений Ровер (Східно-Карпатський Зелений Шлях)

Бо·Гу·Лем

Бойківський шлях

Лімниця

  Версія European Greenways

ЗШ є з'єднувальними маршрутами, що зарезервовані виключно для немоторизованих мандрівок, розвиваються у комплексний спосіб, котрий дбає за довкілля та якість життя оточення. Ці маршрути повинні відповідати  стандартам ширини, нахилу та якості поверхні аби задовільнити вимоги усіх верств користувачів в плані зручності та рівня безпеки (Лільська Декларація, Європейська Асоціація ЗШ, 12.09.2000 р.)

whatisit_pic2.jpg (55155 bytes)

  Всі Центрально-Європейські ЗШ впроваджуються у відповідності до
  наступних принципів

  • Підтримка та активізація місцевих громад - заохочення ініціатив, створення робочих місць та додаткових джерел доходів, відновлення та захист традиційних ремесел;
  • Збереження природньої та культурної спадщини, захист довкілля;
  • Використання місцевих ресурсів - поселення та харчування відвідувачів, туристичні послуги, супровід та інші локальні пропозиції;
  • Співпраця між країнами, регіонами, містами, селами та їх мешканцями;
  • Допомога громадам у розкритті та підсиленні їх власної культурної та соціальної ідентичності, покращення умов та якості життя;
  • Забезпечення інформації та можливостей для кращого пізнання краю туристами, його задачі та ініціативи, діяльність та організації;
  • Пропагування немоторизованих видів транспорту та безпечного для довкілля туризму, відпочинку та спорту;
  • Створення умов для використання більш екологічно-сприятливих видів транспорту для пересування пішки в приміських зонах, наприклад, велосипед чи громадський транспорт замість власного авто;
  • Заохочення населення до рухливості, покращення їх життя та безпеки у мандрівках, а також займатись активними видами відпочинку.

  Функції ЗШ

Загалом, ЗШ як маршрути культурної та природньої спадщини виконують чотири основні функції:

1. Екологічно-раціональний транспорт та безпека

ЗШ пропагують немоторизовані види транспорту, заохочують рухливість та туризм, що пов'язаний з прогулянками, роверовими, водними та кінними мандрівками тощо. ЗШ вносять свій вклад в зростання дорожної безпеки та екологічно-сприятливого транспорту в приміських та сільських районах для багатьох соціальних груп, включаючи неповносправних, людей похилого віку та дітей.

3. Промоція здорового способу життя

ЗШ стимулюють пропаганду здорового життя та покращення його якості у місцевих жителів та туристів шляхом заохочення активного туризму, рекреації та спорту під відкритим небом і в природньому середовищі.

4. Розвиток екотуризму та збереження природнього та культурного спадку

ЗШ сприяють розвитку різноманітних форм безпечного для довкілля туризму, включно зі створенням та стимулюванням екологічних туристичних продуктів. Ці турпродукти в рамках ЗШ поділяють спільний підхід до використання місцевого потенціалу та підтримки громад - вони створюються спільно з місцевими ресурсами як от: туристичні послуги, культурні заходи, місцеві атракції та пункти торгівлі тощо. ЗШ слугують на підтримку підвалин громад та регіональних ініціатив, зосереджених довкола збереження культурного, природнього та ландшафтного спадку.

5. Підтримка економічного та соціального розвитку громад, в т.ч. підприємництва

ЗШ сприяють розвитку місцевого господарства та заохочують підприємницьку діяльність серед населення. Запровадження ЗШ закладає основу для розвитку готельного сервісу, харчування та послуг провідництва. Шляхи стимулюють відкриття галерей та торгівельних пунктів місцевої продукції, туристично-інформаційних центрів, сервісів прокату спортивного та туристичного спорядження тощо.

Основні елементи зеленого шляху

1. Знакування ключового маршруту

Головний ключовий маршрут об'єднує ландшафти з природніми, культурніми та історичними цікавостями. Шлях повинен обслуговуватись мінімальним комплексом інфраструктури: місця відпочинку, зовнішні носії інформації про шлях у вигляді карти та логотипу. Роверові шляхи повинні мати тверде покриття з помірною інтенсивністю дорожнього руху. Зразкові ЗШ відповідають західним євростандартам при умові їх окремого статусу та відособленості від дорожнього руху.

2. Знакування розмаїтих тематичних відгалужень та маршрутів

Місцеві маршрути та відгалуження-петлі з'єднані з головним маршрутом ЗШ. Такими є роверові, пішохідні, кінні (одинарні та екіпажні), водні, лижні шляхи та стежки. Вони підтримують оздоровлення, сприяють пізнанню культурного та природнього спадку, екологічній освіті.

3. Використання турпродуктів невіддільно від принципів сталого туризму

ЗШ доступні в якості спеціалізованих туристичних продуктів як для окремих осіб, так і для організованих груп. Як невід'ємна частина будь-якого продукту ЗШ присутні туристично-спрямовані видання - мапи та путівники.

4. Крайове партнерство та координація Шляху

Кожен шлях розробляється і запроваджується групою партнерів, котра включає громадські організації, місцеве самоврядування та підприємців. Партнери укладають угоду про співпрацю, вибирають головного координатора Шляху та місцевих (в разі далекобіжності шляху).whatisit_pic3.jpg (48081 bytes)

5. Ініціативи громад спрямовані збереження природнього та культурної спадщини

Шлях пропонує фундамент для соціальних проектів общинного спрямування, здійснюваних ентузіастами - лідерами регіональних громадських організацій, подвижниками крайової культури, митцями, народними музикантами, молоддю, освітянами, підприємцями тощо.

Портал 'Громадський простір' : Civic Space Internet
Portal
uk_knopka.jpg (6099 bytes)